O nás

Václav Kaplan

 • Soudní tlumočník/překladatel českého jazyka (Zemský soud Rostock, SRN)

 • Stanovení odborné kvalifikace jako tlumočník a překladatel českého jazyka Ministerstvem školství, vědy a kultury Meklenburska-Předních Pomořan (SRN)

 • Vzdělání:

  • Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná (Bc.),
  • Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská (Ing.),
  • Vysoká škola Bremen (SRN), Master of European Studies (M.E.S.).

 • Překladatelské a tlumočnické zkušenosti mj. v oblasti ekonomiky, techniky, politiky/práva, umění/kultury a Evropské Unie.
 • Pracovní zkušenosti: operační management ve strojírenském podniku v Sasku (SRN), odborný referent v oblasti subvencí pro rozvoj měst v Meklenbursku (SRN), finanční manažer v oblasti strukturálních fondů Evropské Unie (Region Baltské moře)
 • Další jazykové znalosti: angličtina, ruština (bez překladatelských zkušeností)


Almut Hansen-Kaplan

 • Zkušenosti mj.

  • Výuka němčiny v zahraničí (Praha)

  • Korektury německých (přeložených) textů

  • Kancelářské práce

 • Povolání: ergoterapeutka

 • Jazykové znalosti: čeština, angličtina

Čtyři perspektivní pracovníci

 • Náš tým je posilován čtyřmi dvojjazyčně vychovávanými perspektivními pracovníky.Disclaimer - Poslední aktualizace: 01.03.09