Reference

Mezi mé zákazníky patří:

  • Okresní a zemské soudy v Meklenbursku-Předních Pomořanech,

  • Státní zastupitelství a policie v Meklenbursku-Předních Pomořanech a Dolním Sasku,

  • Okresy v Meklenbursku-Předních Pomořanech,
    kresnÝ a zemskÚ soudy v Meklenbursku-PrednÝch Pomoranech,

jakož i různé překladatelské agentury.


Disclaimer - Zuletzt aktualisiert am: 01.03.09